مرکز رباتیک دانشگاه
475 در 385 - 25 کیلو بایت - jpg
roboticumz.ir
برگزاری کلاس رباتیک در مرکز
513 در 710 - 46 کیلو بایت - jpg
sstc.semnan.mihanblog.com
مشخصات ربات سورنا در سایت
425 در 344 - 26 کیلو بایت - jpg
srg-iau.blogfa.com
HPI Robotics G-ROBOT G-Dog
400 در 307 - 30 کیلو بایت - jpg
nexus404.com
مسابقات رباتیک دانشگاه آزاد
409 در 483 - 54 کیلو بایت - jpg
dasari.blogfa.com
سایتی برای ع