تبلیغات
! به وبلاگ نوجوانان وجوانان برای صنعت رباتیک خوش امدید! - همایت کنندگان وبلاگ

1.وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری

2.بنیادملی نخبگان

3.وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

4.سازمان ملی جوانان

5.باشگاه بزوهشگران جوان

6.صنایع الکترونیک ایران

7.بانک صنعت ومعدن

8.شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو

9.(unesco)سازمان آموزشی وعلمی وفرهنگی ملل متحد

10.(wipo)سازمان جهانی مالکیت فکری

11.(undo)برنامه توسعه ملل

12.(comstech)کمیته دایمی همکاری های علمی فناوری سازمان کنفرانس اسلامی

13.(comsats)کمیسیون علوم وفناوری برای توسعه بایدار

14.(twas)آکادمی علوم جهان سوم

15.(isesco)سازمان اسلامی آموزشی وعلمی وفرهنگی سازمان کنفرانس اسلامی

16.(IFIA)فدراسیون بین المللی انجمن های مخترعین